Svako razdoblje života djeteta nosi svoje izazove. No pubertet je ipak specifičan jer je dijete veće, puno više razumije, a često puta roditelji se ni ne stignu „prebaciti“ iz uloge roditelja djeteta u ulogu roditelja mlade osobe koja sada sve više traži svoja prava.Što se sve može događati u pubertetu, zašto se neke stvari uopće

Više...