Supervizija

Supervizija je proces u kojem dvoje profesionalaca, od kojih jedan ima više iskustva i znanja, zajednički dolaze do riješenja za boljitak treće osobe. 

Namijenjena je svim stručnjacima iz područja rada s ljudima: psihoterapeutima, HR managerima, savjetnicima, edukatorima...

Centar Budi svoj nudi stručno vođenu superviziju za takav profil stručnjaka. Superviziju u centru Budi svoj vodi Jelena Vrsaljko.

Superviziju možete naručiti individualno i grupno.

Individualna supervizija:

  • Cijena 350,00 kn
  • Trajanje 50 minuta
  • Mogućnost supervizije preko Skype-a

Grupna supervizija:

  • Cijena 350,00 kn
  • Trajanje 1 sat i 40 minuta do 2 sata i 30 minuta, ovisno o broju supervizanata
  • Maksimalno tri supervizanta u grupi