TA 202 - škola psihoterapije

Postanite psihoterapeut transakcijske analize

TA 202 je napredna edukacija iz područja transakcijske analize u trajanju od četiri godine. Osnovni cilj edukacije je obuka budućih psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta.

Edukacija traje minimalno četiri godine s opcionalnom, petom godinom. Jedna godina programa uključuje 140 sati edukacije i 60 sati profesionalnog rasta i razvoja te po jedan individualan razgovor u trajanju 45 minuta u semestru. Program će se odvijati jednom mjesečno petkom od 17 do 21 sat i subotom od 9 do 17 sati.

Cijena i način plaćanja:

Cijena jedne godine je 2.040,00 EUR (15.370,38 kn). Plaćanje je u 12 mjesečnih rata po 170,00 EUR (1.280,87 kn).
(Primijenjeni tečaj - 1 EUR = 7,53450 kn. Cijena za buduće upise na prvu godinu može biti korigirana zbog inflacije.)

Osim same edukacije, cijena uključuje:

 • Pisane materijale
 • Pristup materijalima na edukacijskom portalu Budi svoj
 • Osvježenja tijekom pauze
 • Ručak subotom

Način upisa

Preduvjeti za upis TA202 su:

Sljedeća generacija polaznika upisuje se u proljeće 2025. godine.

Proces upisa je sljedeći:

Do 15. 3. 2025.

Objava upisa na naprednu edukaciju. Upisi će biti objavljeni na ovoj stranici i svima koji su na našoj e-mail listi bit će poslana obavijest.

Do 15. 4. 2025.

Prijava e-mailom. Nakon prijave kandidati će dobiti pitanja za motivacijsko pismo.

Do 25. 4. 2025.

Slanje motivacijskog pisma, CV-a i preslike diplome. Na temelju motivacijskih pisama vrši se selekcija onih koji će biti pozvani na intervju.

Do 15. 6. 2025.

Intervju s edukatoricama. Temeljem intervjua radi se konačna selekcija polaznika. Svi prijavljeni dobivaju informaciju o rezultatima selekcije.

Do 1. 7. 2025.

Uplata akontacije i potpisivanje ugovora. Ovim korakom postupak upisa je završen.

Metode rada

 • Predavanja
 • Diskusije o konceptima
 • Iskustvene vježbe (individualno, u parovima, trijadama ili malim grupama)
 • Supervizija i diskusije o terapijskim vrpcama koje će studenti donositi na trening (od treće godine)
 • Gledanje video materijala koji su vezani uz temu radionice (filmovi, terapijske vrpce)
 • Pisani radovi (ispiti i eseji)
 • Individualne terapije u grupi

Tijekom napredne edukacije polaznici će biti obavezni sudjelovati u kontinuiranoj superviziji i individualnoj psihoterapiji.

Peta godina napredne edukacije je opcionalna, a njen je sadržaj isključivo priprema za CTA pismeni i usmeni ispit koji se organizira u okviru Europske asocijacije Transakcijske analize (EATA)

Plan školovanja

1. godina
Cilj: Postići uvide u svoj referentni okvir u odnosu na obrađene teorijske okvire.

Sadržaj radionica:

 • TA psihoterapija- osnovni principi
 • Ugovori
 • Ego stanja
 • Analiza skripta
 • Analiza reketa i igara
 • Simbioze i teorija privrženosti
 • Diskaunt i pasivnost
 • Razvojna psihologija, bazične emocije i TA
 • Analiza transakcija
 • Personalne adaptacije
2. godina
Cilj: Polaznike pripremiti na samostalan rad s klijentima.

Sadržaj radionica:

 • Psihoterapijski odnos
 • Relacijske potrebe
 • Intervencije u psihoterapiji
 • Dijagnoze
 • Plan tretmana
 • Psihoterapija ego stanja Roditelj
 • Psihoterapija ego stanja Dijete
 • Transferi i kontratransferi u TA
 • Zastoji
 • Terapijske tehnike
3. godina
Cilj: Uvježbati polaznike da koriste TA pri različitim psihičkim poremećajima.

Sadržaj radionica:

 • Sram i krivnja
 • DSM V
 • Trauma
 • Depresija i TA
 • Anksioznost i TA
 • Ovisnosti i TA
 • Narcizam i TA
 • Poremećaji ličnosti i TA
 • Rad sa snovima
 • Supervizijski modul
4. godina
Cilj: Uvježbati polaznike da koriste TA u različitim okolnostima. Usvojiti znanja o različitim psihoterapijskim školama transakcijske analize i odnosa TA prema drugim školama psihoterapije. 

Sadržaj radionica:

 • Partnerska terapija
 • Grupna terapija
 • Rad s traumom
 • Integrativna TA
 • Relacijska TA
 • Rad s transferima i kontratransferima
 • Tijelo i TA
 • Tjelesna terapija
 • Supervizijski modul
 • Evaluacija
5. godina
(opcionalno)
Cilj: Motivirati i stimulirati studente da izađu na CTA ispit kroz superviziju, diskusije o radu snimljenom na trakama, čitanje pismenog ispita, održavanje MOCK ispita. Stimulirati profesionalni razvoj studenata.


Opširnje - opis ciklusa radionica "Zajedno do CTA".

Imate pitanja?

Javite nam se e-mailom ili nazovite na broj +385 91 520 0005.

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije

Edukacija se održava petkom i subotom, jedan vikend mjesečno.

Edukacije će se održavati u glavnoj predavaoni centra Budi svoj, Martićeva 5, Zagreb (odmah kod Hrvatske narodne banke).

Sljedeći upisi otvaraju se u proljeće 2025. godine.

Ako želite na vrijeme biti informirani o terminu otvaranja sljedećih upisa, prijavite se na našu e-mail listu.

Vaše TA učiteljice:

Petra Goršić

CTA, PTSTA

Rođena je 1979. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je studij psihologije.

Od 2005. do 2021. radila je u više zdravstvenih ustanova na poslovima psihologa u medicini rada, zrakoplovnog psihologa, kliničkog psihologa i psihoterapeuta.

2019. položila je u EATA-i (European Association for Transactional Analysis) CTA ispit za psihoterapeuta, a iste godine joj Hrvatska psihološka komora dodjeljuje status kliničkog psihologa.

2022. godine stječe naziv učitelja i supervizora transakcijske analize (PTSTA).

Aktivna je članica Udruge transakcijske analize, te je u sklopu nje sudjelovala u organizaciji ljetnih škola, radionica i ostalih aktivnosti udruge.

Od 2013 do 2021 delegat je Hrvatske u EATA-i, te od 2015 do 2021 voditelj Communication Committee-ja te udruge. Bila je zadužena povećanje atraktivnosti i dostupnosti udruge, što između njenih više od 7000 članova, što prema van.

Član je Hrvatske komore psihoterapeuta te od 2020 član Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje.

Petra je udana i majka troje djece. Živi na selu u blizini Zagreba. Ima dva vesela psa i jednu mačku. Voli ples, šetnje šumom, planinarenja, more i kampiranja.

Uživa u knjigama Y. N. Hararija, Davora Rostuhara i Irvina Yaloma, voli proučavati snove i teoriju evolucije.

Jelena Vrsaljko
Jelena Vrsaljko

CTA, PTSTA

Rođena je 1973. u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu, Studij za socijalni rad, diplomira 1997. godine.

Na Neuroenergetics – Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru 2006. godine certificirana je za trenera neurolingvističkog programiranja (NLP-a), trenera humanističkog smjera neurolingvističkog programiranja(HNLP-a) te coacha.

2015. godine polaže ispit iz transakcijske analize pri Europskoj asocijaciji transakcijskih analitičara i stječe naziv certificiranog psihoterapeuta (CTA).

2016. godine stječe naziv učitelja i supervizora transakcijske analize (PTSTA).

Tijekom posljednih 14 godina stekla je bogato iskustvo u radu s klijentima. Do danas kontinuirano sudjeluje na edukacijama iz područja psihoterapije i coachinga.

Svoje višegodišnje iskustvo vođenja treninga iz područja NLP‑a pretočila je u prvu knjigu hrvatskih autora iz tog područja “NLP—Uvod u osobni rast i razvoj“.

Članica je INHNLP-a, HNLPD-a, EATA-e i UTA-e, strukovnih udruga NLP trenera i psihoterapeuta transakcijske analize.

Direktorica je Centra za edukaciju i savjetovanje Budi svoj u okviru kojeg održava treninge iz područja transakcijske analize, NLP-a, soft skills treninge, radionice za roditelje i partnere te pruža usluge psihoterapije i savjetovanja.

Smatra da je osnova uspješnog roditeljstva, ostvarivanja u karijeri i ostvarivanja intimne veze rad na sebi, koji je osnova svih usluga koje pruža. Njena je životna misija „širenje autonomije“ te kroz svoj rad pomaže ljudima da se vrate k sebi.Piše stručne i popularne članke za portale ordinacija.hr, roditelji.hr, klinfo.hr te tjednike i časopise Večernji list, Sensa, Story kids.

Udana je i majka male Tonke. Desetogodišnje dijete izvrstan je alibi za necenzurirano pokazivanje djeteta u sebi. Svoje slobodno vrijeme voli provoditi istražujući seoska gospodarstva u okolici Zagreba i šire, isprobavajući zajedno s mužem nove recepte, ludujući i igrajući se s Tonkom…. Jako voli planirati putovanja i putovati, igrati se, čitati, gledati dobre filmove, fotografirati i “sređivati” fotografije, družiti se s prijateljima, jedriti i skijati…

Mrzi tripice, hladetinu i komarce!