TA 202 - škola psihoterapije

Postanite psihoterapeut transakcijske analize

TA 202 je napredna edukacija iz područja transakcijske analize u trajanju od četiri godine. Osnovni cilj edukacije je obuka budućih psihoterapeuta.

Edukacija traje minimalno četiri godine s opcionalnom, petom godinom. Jedna godina programa uključuje 120 sati edukacije te po jedan individualan razgovor u trajanju 45 minuta u semestru. Program će se odvijati jednom mjesečno petkom od 17 do 21 sat i subotom od 9 do 17 sati.

Cijena i način plaćanja:

Cijena jedne godine je 13.200,00 kn. Plaćanje je u 12 mjesečnih rata od po 1.100,00 kn.

Osim same edukacije, cijena uključuje:

 • Pisane materijale
 • Pristup materijalima na edukacijskom portalu Budi svoj
 • Osvježenja tijekom pauze
 • Ručak subotom

Selekcija polaznika

Selekcijski uvjeti su:

 • Da osoba ima završenu TA 101 uvodnu radionicu ili je položila pismeni TA 101 ispit.
 • Da ima završenu odgovarajuću naobrazbu:
  • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije ili
  • Preddiplomski stručni ili sveučilišni studij u nekom od gore navedenih područja, obrazovanju i sestrinstvu
 • U iznimnim slučajevima grupi se mogu priključiti i polaznici drugih profesija, ali završen diplomski sveučilišni studij za druge struke je obvezan.

Selekcijska procedura počinje tako da kandidati za buduće polaznike:

 • ispune prijavnicu te
 • dogovore termin za kratki selekcijski intervju.

Prva godina napredne edukacije obuhvaća učenja o osnovnim konceptima transakcijske analize te njihovu primjenu na sebi.

Metode rada

 • Predavanja
 • Diskusije o konceptima
 • Iskustvene vježbe (individualno, u parovima, trijadama ili malim grupama)
 • Supervizija i diskusije o terapijskim vrpcama koje će studenti donositi na trening (od treće godine)
 • Gledanje video materijala koji su vezani uz temu radionice (filmovi, terapijske vrpce)
 • Pisani radovi (ispiti i eseji)
 • Individualne terapije u grupi

Tijekom napredne edukacije polaznici će biti obavezni sudjelovati u kontinuiranoj superviziji i individualnoj psihoterapiji.

Peta godina napredne edukacije je opcionalna, a njen je sadržaj isključivo priprema za CTA ispit koji se organizira u okviru Europske asocijacije Transakcijske analize (EATA)

Plan školovanja

1. godina
Cilj: Postići uvide u svoj referentni okvir u odnosu na obrađene teorijske okvire.

Sadržaj radionica:

 • TA psihoterapija- osnovni principi
 • Ugovori
 • Ego stanja
 • Analiza skripta
 • Analiza reketa i igara
 • Simbioze i teorija privrženosti
 • Diskaunt i pasivnost
 • Razvojna psihologija, bazične emocije i TA
 • Analiza transakcija
 • Personalne adaptacije
2. godina
Cilj: Polaznike pripremiti na samostalan rad s klijentima.

Sadržaj radionica:

 • Psihoterapijski odnos
 • Relacijske potrebe
 • Intervencije u psihoterapiji
 • Dijagnoze
 • Plan tretmana
 • Psihoterapija ego stanja Roditelj
 • Psihoterapija ego stanja Dijete
 • Transferi i kontratransferi u TA
 • Zastoji
 • Terapijske tehnike
3. godina
Cilj: Uvježbati polaznike da koriste TA u različitim okolnostima (terapija u paru, obiteljska terapija, grupna psihoterapija...) i pri različitim psihičkim poremećajima.

Sadržaj radionica:

 • Sram i krivnja
 • DSM V
 • Trauma
 • Depresija i TA
 • Anksioznost i TA
 • Ovisnosti i TA
 • Narcizam i TA
 • Poremećaji ličnosti i TA
 • Rad sa snovima
 • Supervizijski modul
4. godina
Cilj: Usvojiti znanja o različitim psihoterapijskim školama transakcijske analize i odnosa TA prema drugim školama psihoterapije. 

Sadržaj radionica:

 • Partnerska terapija
 • Grupna terapija
 • Rad s traumom
 • Integrativna TA
 • Relacijska TA
 • Rad s transferima i kontratransferima
 • Tijelo i TA
 • Tjelesna terapija
 • Supervizijski modul
 • Evaluacija
5. godina
(opcionalno)
Cilj: Motivirati i stimulirati studente da izađu na CTA ispit kroz superviziju, diskusije o radu snimljenom na trakama, čitanje pismenog ispita, održavanje MOCK ispita. Stimulirati profesionalni razvoj studenata.


Opširnje - opis ciklusa radionica "Zajedno do CTA".

Imate pitanja?

Javite nam se e-mailom ili nazovite na broj +385 91 520 0005.

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije

Edukacija se održava petkom i subotom, jedan vikend mjesečno. Točan raspored vikenda objavit ćemo naknadno.

Edukacije će se održavati u glavnoj predavaoni centra Budi svoj, Martićeva 5, Zagreb (odmah kod Hrvatske narodne banke).

Na žalost, sva mjesta su popunjena i upisi su zatvoreni.

Ako želite na vrijeme biti informirani o terminu otvaranja sljedećih upisa, prijavite se na našu e-mail listu.

Vaša instruktorica:

Jelena Vrsaljko je rođena 1973. u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu, Studij za socijalni rad, diplomira 1997. godine.

Na Neuroenergetics – Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru 2006. godine certificirana je za trenera neurolingvističkog programiranja (NLP-a), trenera humanističkog smjera neurolingvističkog programiranja(HNLP-a) te coacha.

2015. godine polaže ispit iz transakcijske analize pri Europskoj asocijaciji transakcijskih analitičara i stječe naziv certificiranog psihoterapeuta (CTA).

2016. godine stječe naziv učitelja i supervizora transakcijske analize (PTSTA).

Tijekom posljednih 14 godina stekla je bogato iskustvo u radu s klijentima. Do danas kontinuirano sudjeluje na edukacijama iz područja psihoterapije i coachinga.

Svoje višegodišnje iskustvo vođenja treninga iz područja NLP‑a pretočila je u prvu knjigu hrvatskih autora iz tog područja “NLP—Uvod u osobni rast i razvoj“.

Članica je INHNLP-a, HNLPD-a, EATA-e i UTA-e, strukovnih udruga NLP trenera i psihoterapeuta transakcijske analize.

Direktorica je Centra za edukaciju i savjetovanje Budi svoj u okviru kojeg održava treninge iz područja transakcijske analize, NLP-a, soft skills treninge, radionice za roditelje i partnere te pruža usluge psihoterapije i savjetovanja.

Smatra da je osnova uspješnog roditeljstva, ostvarivanja u karijeri i ostvarivanja intimne veze rad na sebi, koji je osnova svih usluga koje pruža. Njena je životna misija „širenje autonomije“ te kroz svoj rad pomaže ljudima da se vrate k sebi.

Piše stručne i popularne članke za portale ordinacija.hr, roditelji.hr, klinfo.hr te tjednike i časopise Večernji list, Sensa, Story kids.

Udana je i majka male Tonke. Desetogodišnje dijete izvrstan je alibi za necenzurirano pokazivanje djeteta u sebi. Svoje slobodno vrijeme voli provoditi istražujući seoska gospodarstva u okolici Zagreba i šire, isprobavajući zajedno s mužem nove recepte, ludujući i igrajući se s Tonkom…. Jako voli planirati putovanja i putovati, igrati se, čitati, gledati dobre filmove, fotografirati i “sređivati” fotografije, družiti se s prijateljima, jedriti i skijati…

Mrzi tripice, hladetinu i komarce!

Naši polaznici o Jeleni

“Super, sviđa mi se što se drži planiranog vremena i strukture, ali ipak s dovoljno fleksibilnosti, što je idealan omjer i kombinacija.”

Nataša

“Za Jelenu mogu reći da se vidi da živi TA i kroz radionicu je prenijela dio svoje strasti i na mene. Stručna, zanimljiva, jednostavna, topla i predivna.”

Nena Franić

“Simpatična, draga i staložena predavačica koja izvrsno zna prenijeti znanje, objasniti i zainteresirati sudionike kroz primjere sa smješkom koji doprinosi atmosferi (i prekrasnom kosom ? ).”

Irma Sopić