Program transakcijske analize

Program transakcijske analize nudi edukacije vezane uz transakcijsku analizu, psihoterapijski pravac koji je osmislio psihoterapeut Eric Berne 1968. godine. Od tada je transakcijska analiza postala poznata i priznata psihoterapijska škola koja se temelji na konzistentnom modelu funkcioniranja ljudskog uma kroz tri ego-stanja - Roditelj, Odrasli i Dijete.

Transakcijska analiza na racionalan način pristupa ljudskom ponašanju. Temelji se na pretpostavci da su svi ljudi odgovorni za svoje misli, osjećaje i postupke te da mogu naučiti kako poštivati sebe i druge, kako misliti za sebe i na sebe, kako donositi vlastite odluke te kako izražavati osjećaje bez ugrožavanja sebe ili drugih. Ona uči druge kako da budu u sada i ovdje poziciji, što su pohranili u sebi iz prošlih iskustava, kako ona utječu na njihov sadašnji život te osvještava odluke iz ranog djetinjstva koje ljudima često određuju sadašnjost i budućnost.

Transakcijska analiza nas uči da poštujemo ono što druga osoba jest, iako ono što čini ne mora biti u redu.

Kao što njen naziv kaže, transakcijska analiza se bavi transakcijama između dvije ili više osoba. Transakcija je osnovna jedinica društvene komunikacije. Sretnu li se dvoje ili više ljudi jedan će od njih prije ili kasnije progovoriti ili pokazati bilo kakav znak primjećivanja prisutnosti ostalih. To se naziva transakcijski podražaj, a druga će osoba na neki način odgovoriti na podražaj, što se zove transakcijski odgovor.

Ako želite saznati više o transakcijskoj analizi, upišite se na besplatni online tečaj "miniTA". Tamo ćete naći dodatne informacije o transakcijskoj analizi i njenoj praktičnoj primjeni.

Centar Budi svoj u svom programu transakcijske analize nudi tri različite edukacije: TA klub, TA101 i TA202.

TA klub i TA101 su radionice namijenjene svakome tko je zainteresiran za osobni rast i razvoj i tko želi saznati kako primijeniti spoznaje transakcijske analize na vlastiti život i komunikaciju s okolinom. TA202 je četverogodišnja škola psihoterapije za stručno osposobljavanje za psihoterapeuta transakcijske analize.

Osim ovih edukacija koje predstavljaju stalni program obuke, centar Budi svoj često organizira i druge radionice i predavanja. Detalje o svim edukacijama/radionicama možete naći u nastavku.

miniTA
Besplatni online tečaj o osnovama transakcijske analize (TA). Steknite početni uvid u koncepte i teoriju ovog psihoterapijskog pravca.
TA klub: Ego-stanja
Iskoristite transakcijsku analizu za osobni rast i razvoj.
TA101 – osnove transakcijske analize
Naučite razumjeti svoje i tuđe ponašanje i motive.
TA101 u Zadru
Naučite razumjeti svoje i tuđe ponašanje i motive.
TA202 – škola psihoterapije
Postanite psihoterapeut transakcijske analize

NLP program

NLP - neurolingvističko programiranje - je skup tehnika i koncepata kojima se postiže bolje razumijevanje međuljudske komunikacije. NLP su osmislili Richard Bandler i John Grinder tako što su proučavali način na koji vrhunski psihoterapeuti postižu poboljšanje stanja i izlječenje svojih klijenata. Izvodeći modeliranje i generalizaciju njihovih postupaka, Bandler i Grinder su strukturirali njihove tehnike i načela rada u konzistentan okvir za poboljšanje komunikacije i osvješćivanje vlastitih ograničenja.

Danas se znanje o NLP-u prenosi kroz dva temeljna treninga za koja se dobiva međunarodno priznati certifikat - praktičarski i majstorski trening NLP-a. Centar budi svoj nudi oba ova treninga koje vode certificirani treneri NLP-a. Osim što su certificirane za NLP, trenerice centra Budi svoj imaju i formalnu naobrazbu iz psihologije odnosno psihoterapije, što njihovim predavanjima daje dodatnu težinu i dubinu.

Osim ova dva standardna treninga, centar Budi svoj nudi i manje tečajeve i radionice za svladavanje osnovnih tehnika NLP-a: 

miniNLP je besplatni online tečaj o odabranim osnovnim konceptima i tehnikama NLP-a. Svi koji žele pozvani su da upišu ovaj tečaj kako bi stekli bolji dojam što je ono što NLP u centru Budi svoj nudi.

NLP101 je jednodnevna radionica na kojoj polaznici prolaze kroz iskustvo učenja i treninga osnovnih tehnika NLP-a pod stručnim vodstvom certificirane NLP trenerice. Radionica pruža dobar i povoljan način da se svi koji su zainteresirani za NLP, a još nisu sigurni je li to pravi izbor za njih, uvjere u snagu i primjenjivost NLP tehnika. Ako se nakon radionice odlučite za upis NLP praktičarskog treninga u centru Budi svoj, cijena radionice NLP101 odbija Vam se od cijene praktičarskog treninga, tako da Vam je u tom slučaju radionica praktički besplatna.

Sve informacije o treninzima i tečajevima NLP-a u centru Budi svoj možete pronaći u nastavku:

miniNLP
Besplatni online tečaj: Steknite početni uvid u tehnike i koncepte NLP-a.
NLP101 – osnovne NLP tehnike
Osjetite snagu NLP tehnika u praksi.
NLP praktičarski trening
Iskoristite NLP da promijenite sebe i svoj odnos prema životu.
NLP majstorski trening
Usavršite svoje razumijevanje funkcioniranja ljudskog uma.

Korisne poveznice o NLP-u: