• Plaćanje preko računa
  • bar-kod
  • Kartice

Ako imate m-banking, platiti možete skeniranjem bar-koda:

(Ako plaćate bar-kodom, molimo Vas da nam javite e-mailom da ste platili kako bismo znali na koju e-mail adresu poslati račun.)

Znanje koje dobivate sudjelovanjem na radionicama pomaže Vam:
  • da bolje razumijete svoje ponašanje, osjećaje i stavove,
  • da lakše promijenite ono što kod sebe želite promijeniti,
  • da bolje razumijete ljude s kojima komunicirate i
  • check
    da promijenite odnos s ljudima u svojoj okolini.