LGBT Tuesdays

Ciklus radionica za psihoterapeute i savjetnike - rad s LGBTQ+ klijentima

Centar Budi svoj pokreće ciklus radionica namijenjen psihoterapeutima i savjetnicima. Kroz ove radionice, diskusiju i predavanja steći ćete potrebna znanja i vještine za rad s LGBTQ+ osobama koje Vam dolaze kao klijenti i klijentice.

Radionice će se održavati utorkom prema uzoru na poznate "TA Tuesdays" Erica Bernea na kojima se raspravljalo općenito o transakcijskoj analizi. Trajanje svake radionice bit će tri sata. O detaljima u nastavku. :)

Ciljevi i način rada

Cilj radionica jest pružiti trening o afirmativnome pristupu u radu s LGBTQ+ osobama.


Sudionici i sudionice će kroz radionice i predavanja steći kompetencije za rad sa ženama lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim osobama, transrodnim osobama i ostalim koji i koje se identificiraju da pripadaju rodno i seksualno različitim skupinama.


Postoji cijeli spektar različitih seksualnih i rodnih identiteta te njihovim izražavanja. Također, postoji i spektar osoba koje se identificiraju kao lezbijke, gejevi, biseksualne, trans, aseksualne, aromantične, u celibatu, poliamorične, ne-monogamne, kao svingeri, oni i one koji pripadaju BSDM i kink kulturi i praksama; postoje oni koji su na spektru trans i rodnih identiteta kao što su trans žene, trans muškarci, nebinarne rodne osobe, kros dreseri, genderqueer osobe, androgine osobe, interspolne osobe i one osobe koje žive s varijacijama povezanim sa spolnim razvojem. Sve ove osobe, uključujući i heteroseksualnu i cisrodnu većinsku populaciju čine klijente i klijentice terapeutima koji i sami mogu pripadati različitim manjinskim skupinama pa tako i seksualnim i rodnim manjinama.


Iz ovoga razloga važno je poznavati etička načela, transferna i kontratransferna pitanja koja se mogu pojaviti u terapijskom procesu kod različitim kombinacijama seksualnih i rodnih identiteta terapeuta i klijenta, pitanja razotkrivanja seksualnih i rodnih identiteta, pitanja višestrukih manjinskih identiteta, specifičnosti povezanih  s pojedinom životnom dobi, te s mentalnim zdravljem LGBTQ+ osoba. Stoga, pitanja seksualnosti, seksualnih i rodnih identiteta postaje sve važnije u okviru kompetencija terapeuta i terapeutkinja različitih terapijskih modaliteta.


Ciklus radionica LGBT Tuesdays u organizaciji centra Budi svoj omogućit će polaznicima i polaznicama da kroz radioničarski rad, diskusiju i predavanja steknu potrebna znanja i vještine za rad s LGBTQ+ osobama koje im dolaze kao klijenti i klijentice.

Osnovne teme:

  • Osnovni pojmovi vezani uz seksualnost, seksualnu orijentaciju i rodne identitete
  • Depatologizacija seksualnih orijentacija i rodnih identiteta
  • Interkulturalnost i višestruki identiteti (lgbt, etnički, vjerski, nacionalni i identitet povezan sa psihičkim smetnjama)

Naglasak na:

  • Smjernice za psihoterapijski rad s lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama
  • Smjernice za psihoterapijski rad sa transrodnim osobama
  • Problemi i izazovi psihoterapijskog rada sa različitim dobnim skupinama LGBT osoba

Upoznala sam puno novih termina, usvojila nova znanja.

Dana su nam zanimljiva osobna iskustva, upoznati smo s recentnim istraživanjima. Upućeni smo na literaturu. Posebno bitnim smatram što su sva predavanja životna, puna primjera i popraćena vježbama.

Sandra Skorušek Blažičko

Super korisno!

Bilo bi super da program traje stalno i da stalno novi upisuju!

Bruna Nedoklan

Organizacija radionica

Radionice će se održavati utorkom navečer prema rasporedu koji slijedi u sljedećem odlomku.

Radionice se održavaju u prostoru centra Budi svoj, Martićeva 5, Zagreb, od 18:00 do 21:00 s pauzama prema dogovoru. 

Kalendar

Raspored radionica po datumima

Datumi održavanja radionica su (u 2022. godini):

15.03; 29.03; 12.04;
26.04; 10.05; 17.05;
24.05; 07.06; 14.06

Dodatne napomene

  • Broj sudionika ograničen je na 15.
  • Na radionicama se primjenjuju u tom trenutku propisane protuepidemiološke mjere.
  • Uvjet za upis su COVID potvrde ili negativni testovi.
  • Ukoliko epidemiološka situacija bude nalagala, radionice će se održavati online.

O voditeljici ciklusa

Iva Žegura rođena je 1979. g. u Zagrebu. Pohađala je 1. opću gimnaziju u Zagrebu te diplomirala i specijalizirala kliničku psihologiju pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trenutno pohađa doktorske studije. Ima status kliničkog psihologa. Polazila je edukacije iz gestalt integrativne terapije, kibernetike psihoterapije i seksualne terapije.

Radi na zavodu za psihotične poremećaje - ženske Klinike za psihijatriju Vrapče. U svojoj širokoj kliničkoj praksi surađuje s nekoliko odsjeka za psihologiju u Hrvatskoj, na kolegiju Psihologija sestrinstva pri Studiju Sestrinstva Medicinskog fakulteta, sudjeluje u nastavi iz propedeutike psihoterapije pri Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, te različitim vladinim i nevladinim organizacijama, kao i institutima i ustanovama u Hrvatskoj i regiji (Centar IGW Zagreb, Policijska akademija, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Uprava za zatvorski sustav i probaciju - Centar za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave, LORI, Sarajevski otvoreni centar, TransAid Hrvatska, itd.).

Mentorica je studentima psihologije koji obavljaju redovitu studentsku praksu te je mentorica psiholozima pripravnicima. Članica je Nacionalne liste stručnjaka za zaštitu zdravlja transrodnih osoba pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Pročelnica je Sekcije za kliničku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva - HPD te dopročelnica Sekcije za psihologiju seksualnosti i psihologiju roda. Obavljala je dužnost članice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore - HPK u dva mandata. Bila je članicom Upravnog odbora zagrebačkog psihološkog društva te članica Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore.

Trenutno je aktivna članica u Razredu za kliničku psihologiju HPK te nekoliko povjerenstava, a sudjeluje i u Radnoj skupini za izmjene kodeksa etike psihološke djelatnosti. Predstavnica je HPD-a u Board on Cultural and Ethnic Diversity pri European Federation of Psychologists' Associations- EFPA. Od 2021. izabrana je za članicu Upravnog odbora European Professional Associaltion for Transgender Health - EPATH.

Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim psihološkim simpozijima, kongresima i konferencijama koje pokrivaju različite teme iz područja kliničke psihologije, psihologijske dijagnostike, psihoterapije, gestalt psihoterapije, psihijatrije, seksualne medicine, seksualnog zdravlja, seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, ljudskih prava i društvene pravednosti, interkulturalnosti, znanstvenih istraživanja.

Autorica je nekoliko radova, preglednih članaka i knjiga „Psihološki aspekti koronarne srčane bolesti“ i „Comig out: Razumjeti vs./feat. Prihvatiti“ te poglavlja u „Drugačiji oblici partnerskih zajednica- psihološki aspelkti LGBT partnerstva i roditeljstva“ u sveučilišnom udžbeniku „Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstava“ te poglavlja „Proces tranzicije rodno nenormativnih, transrodnih i transspolnih osoba - perspektivan kliničke psihologije“ u priručniku „Medicinski aspekti prilagodbe spola“.

Urednica je prvog priručnika na hrvatskom jeziku o seksualnoj medicini „Osnove seksualne medicine“ za koji je i napisala poglavlje o rodnoj disforiji. Sudjelovala je u prijevodu nekoliko knjiga s engleskog jezika: J.F. Masterson „ U potrazi za istinskim Ja - Raskrinkavanje poremećaja ličnosti našeg doba“, „Usmena povijest gestalt terapije“ za koje je napisala predgovor i pogovor te „50 velikih mitova psihologije“.

Članica je više nacionalnih i inozemnih profesionalnih društava: Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska psihološka  komora, Društvo gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske, Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, Zagrebačko psihološko društvo, European Federation of Psychologists' Associations, World Professional Associaotion for Transgender Health,  European Professional Associaltion for Transgender Health- EPATH, European Society for Sexual Medicine, European Association of Clinical Psychology and psychological Treatment.

Dobitnica je nekoliko profesionalnih zahvalnica i nagrada među kojima Društveno priznanje Marućić: „Fiat Psychologia“ za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji (2011) i Zahvalnicu Hrvatske psihološke komore (2020).

Puna znanja i energije, stručna.

Prati sudionike i spremno odgovara na upite. Osoba od koje se može puno naučiti.

Sandra Skorušek Blažičko

Upisi na LGBT Tuesdays trenutno su zatvoreni.
Sva mjesta su popunjena!

Želite li biti informirani o novom terminu ciklusa radionica i o ostalim uslugama centra Budi svoj?
Prijavite se na našu e-mail listu!