TA 202

TA 202 je napredna edukacija iz područja transakcijske analize u trajanju od četiri godine. Osnovni cilj edukacije je obuka budućih psihoterapeuta.

Edukaciju će voditi Jelena Vrsaljko, dipl.soc.radnik, certificirani psihoterapeut i privremeni učitelj i supervizor transkacijske analize.

Jedna godina programa uključuje 120 sati edukacije te po jedan individualan razgovor u trajanju 45 minuta u semestru. Program će se odvijati jednom mjesečno petkom od 17 do 21 sat i subotom od 9 do 17 sati.

Osim same edukacije, program uključuje:

Pisane materijale

Pristup materijalima na edukacijskom portalu Budi svoj

Osvježenja tijekom pauze

Ručak subotom

Selekcija polaznika

Selekcijski uvjeti su:

 • Da osoba ima završenu TA 101 uvodnu radionicu ili je položila pismeni TA 101 ispit.
 • Da ima završen studij psihologije, medicine, socijalnog rada ili rehabilitacijske znanosti. U iznimnim slučajevima grupi se mogu priključiti i polaznici drugih profesija.

Selekcijska procedura će biti da budući polaznici:

 • Pošalju CV
 • Ispunjenu prijavnicu koja će uključivati informacije o profesionalnom iskustvu, motivaciji za psihoterapijski trening, medicinsku anamnezu.
 • Dogovorimo termin za kratki selekcijski intervju.

 

Prva godina napredne edukacije obuhvaća učenja o osnovnim konceptima transakcijske analize te njihovu primjenu na sebi.

TA psihoterapija osnovni principi 22. i 23. rujan 2017.
Ugovor o promjeni 20. i 21. listopad 2017.
Ego stanja 17. i 18. studeni 2017.
Skript 15. i 16. pronisac 2017.
Reketi 19. i 20. siječanj 2018.
Igre 02. i 03. veljače 2018.
Simbioze, diskaunt i pasivnost 16. i 17. ožujak 2018.
Analiza transkacija 20. i 21. travanj2018.
Razvojna psihologija, bazične emocije i TA 18. i 19. svibanj 2018.
Personalne adaptacije 15. i 16. lipanj 2018.

Metode rada:

 • Predavanja
 • Diskusije o konceptima
 • Iskustvene vježbe (individualno, u parovima, trijadama ili malim grupama)
 • Supervizija i diskusije o terapijskim vrpcama koje će studenti donositi na trening (od treće godine)
 • Gledanje video materijala koji su vezani uz temu radionice (filmovi, terapijske vrpce)
 • Pisani radovi (ispiti i eseji)
 • Individualne terapije u grupi

Tijekom napredne edukacije polaznici će biti obavezni sudjelovati u kontinuiranoj superviziji i individualnoj psihoterapiji.

Peta godina napredne edukacije je opcionalna, a njen je sadržaj isključivo priprema za CTA ispit, koji se organizira u okviru Europske asocijacije Transakcijske analize (EATA)