Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je oblik psihoterapije u kojoj je klijent u odnosu „jedan na jedan“ s psihoterapeutom.

Psihoterapeut vodi terapijski proces, pomaže klijentu da stekne uvid u svoje ponašanje, uči ga različitim vještinama koje klijent nema razvijene, te mu je u cijelom tom procesu podrška.

Trajanje: 50 minuta

Cijena: 350,00 kn

U slučaju nemogućnosti dolaska, molimo Vas da dogovoreni termin otkažete barem 24 sata ranije. U suprotnom ćemo naplatiti punu cijenu susreta.

Molimo Vas da na zakazani termin dođete u točno dogovoreno vrijeme kako bismo klijentima prije Vas omogućili diskreciju.