Životni scenarij

Prema teoriji Transakcijske analize svaki čovjek svoj život živi prema životnom scenariju (skriptu) koji je „napisao“ otprilike do pete godine života. Što je zapravo životni scenarij? Životni scenarij je skup nesvjesnih obrazaca ponašanja  na temelju odluka koje je dijete donijelo Više…

Autonomija

U svom psihoterapijskom radu često se susrećem s ljudima koji ne znaju reagirati u skladu sa svojim vlastitim interesima. U razgovorima izražavaju razumijevanje da je njihovo ponašanje često suprotno njihovim interesima, ali…kao da ih nešto tjera da postupe drugačije, kao Više…