Supervizija

Supervizija je jedan od neizostavnih oblika skrbi za mentalno zdravlje, metoda osiguranja kvalitete usluga i način poboljšanja kompetencija pomagača. Može se definirati kao osnovni način dobivanja podrške stručnjaku koji ima poteškoća u radu i način dijeljenja odgovornosti koja proizlazi iz rada s klijentima. U pomagačkim profesijama supervizija je neophodna intervencija koja značajno doprinosi osjećaju zadovoljstva i samoefikasnosti.

U radu s ljudima i ljudskim sudbinama, a posebice kada su u pitanju mladi ljudi, stručnjaci se nerijetko osjećaju nesigurno a svoje brige i strahove često nose sa sobom, ne ostavljajući posao tamo gdje mu je mjesto – na poslu.  Zbog složenosti i težine problema  s kojima se susreću u radu s mladima, stručnjaci su podložnijim višestrukom djelovanju različitih izvora profesionalnog stresa i sagorijevanja, te je supervizija nužna kako bi im pomogla u smanjivanju profesionalnog stresa. Podrška, pozitivno okruženje, uvid u problem iz drugog kuta, vrijedne povratne informacije o svom radu, pomoć u otkrivanju i otklanjanju stresa sastavni su dio supervizije.

Cilj supervizije je:

– naučiti sudionike kako prevenirati psihički stres koji im može štetiti

– educirati sudionike za rad u odnosu na specifične probleme klijenta

– educirati sudionike o socioemocionalnim te komunikacijskim vještinama koje su im nužne za rad (poput uspostave rapora i slično)

– omogućiti uvježbavanje različitih uloga i vještina potrebnih u životu

– omogućiti sudionicima da upoznaju i prihvate svoje granice i mogućnosti (npr. nemogućnost

udovoljavanja zahtjevima klijenata zbog objektivnih razloga)

– naučiti sudionike kako da se nose i suočavaju sa verbalnom/fizičkom agresijom klijenata

Cijena: 300,00 kn

Trajanje: 60 minuta