fbpx

Privrženost roditeljima i delinkventno ponašanje adolescenata

Istraživanja koja su ispitivala povezanost privrženosti i raznih oblika delinkventnoga i rizičnoga ponašanja adolescenata, pokazala su da visoka privrženost jednom roditelju podjednako učinkovito inhibira delinkventno ponašanje kao i visoka privrženost oba roditeljima. Dobiveno je da je visoka privrženost roditelju skrbniku u jednoroditeljskom domu podjednako učinkovita u kontroliranju rizičnoga i delinkventnoga ponašanja kao i visoka privrženost dvama roditeljima u dvoroditeljskim obiteljima. Što se tiče delinkventnog ponašanja i spola adolescenta, analiza je pokazala da izraženost delinkventnoga ponašanja s povećanjem privrženosti ocu i majci više opada kod mladića nego kod djevojaka.